Občianske združenie SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 a Bežecký klub Tvrdošovce v spolupráci s obcou Tvrdošovce 

usporiadajú IV. ročník cestného behu

Svätoštefanský beh

Tvrdošovce, sobota 25. august 2018

 

Organizačný štáb:           Generálny riaditeľ pretekov:                 Ing. Marián Batyka, predseda OZ SPORT Friends Tvrdošovce 2013

                                          Riaditeľ pretekov:                                  Ing. Marián Tóth, starosta obce

                                          Predseda organizačného výboru:           Mgr. Dárius Major, predseda BK Tvrdošovce

 

Kategórie:                           A – Muži od 20 do 39 rokov                              5000 m

                                             B – Muži od 40 do 49 rokov                              5000 m

                                             C – Muži nad 50 rokov                                      5000 m

                                             D – Ženy od 20 do 39 rokov                              5000 m

                                             E – Ženy od 40 do 49 rokov                               5000 m

                                             F – Ženy nad 50 rokov                                       5000 m

 

Rámcové preteky:             G – Dorastenci, od 16 do 19 rokov                     1700 m

                             H – Dorastenky, od 16 do 19 rokov                   1700 m

                             I – Starší žiaci, od 10 do 15 rokov                     1000 m

                             J – Staršie žiačky, od 10 do 15 rokov                 1000 m

                             K – Mladší žiaci, od 6 do 9 rokov                        400 m 

                             L – Mladšie žiačky, od 6 do 9 rokov                    400 m

                             M – Predškolský vek, od 4 do 5 rokov                 150 m

                             N – Deti 1-3 rokov                                                 20 m

 

Zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce na základe stanoveného veku v deň pretekov.

Po zaplatení štartovného poplatku sa môžu aj pretekári z nižších kategórií zúčastniť hlavného behu.

Minimálny vek účastníka hlavného behu musí byť 16 rokov.

 

Štart kategórií:                     10:00 – N

                                               10:05 – M

10:10 – K + L

10:15 – I + J

10:25 – G + H

10:40 – A + B + C + D + E + F

 

Registrácia:                         online do 21.8. 2018 prostredníctvom svatostefanskybeh.sk
                                              osobne v sobotu 25.08.2018 od 09:00 do 10:00 hod. v mieste konania podujatia. 

 

Prezentácia:                         Štartovné balíky je možné si prevziať v Obecnom dome na Obchodnej ulici v Tvrdošovciach v deň pretekov od 9:00 hod.

 

Štartovný balík zahŕňa:    jedinečné tričko z podujatia
                                           
                                             štartovné číslo so zabudovaným čipom

                                             občerstvenie na trati

                                             občerstvenie v cieli

                                               pamätný diplom

                                             tombolový lístok

                                              darčekové predmety a benefity od partnerov podujatia

 

Štartovné:                           Dospelí – 5 €

                                             Deti a dorast – zadarmo

                                             Členovia OZ Sport Friends Tvrdošovce 2013 zadarmo

 

Platba štartovného:       1. Osobne – do 24.8.2018 u Ing. Mariána Batyku alebo Mgr. Dáriusa Majora.

                                         2. V deň pretekov pri registrácii účastníkov.

 

Výsledky:                        Meranie pomocou čipov zabezpečuje Časomiera Kril. Čip tvorí súčasť štartovného čísla. Akákoľvek úprava a zásah do štartového čísla alebo časového čipu pred a počas pretekov je zakázaná. Pretekár, ktorý poruší toto pravidlo sa vystavuje nebezpečenstvu diskvalifikácie.

                                        Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie bude po skončení všetkých behov pred Obecným domom.

                                         Pretekári budú zaradení do výsledkovej listiny podľa "gun startu" (oficiálny čas od výstrelu po okamih prekročenia cieľovej čiary).

 

Ceny:                                     1) Kategórie A, B, C, D, E a F

víťaz získava trofej; medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

2) Kategórie G, H, I a J

medaile a vecné ceny získavajú prví traja pretekári.

 

3) Kategórie K, L, M a N

každý účastník získava sladký balík.

 

4) Špeciálne ocenenie – „Najlepší Tvrdošovčan“ a „Najlepšia Tvrdošovčanka“

                         víťaz získava trofej a vecné ceny.

 

                 5) Špeciálne ocenenie – „Najrýchlejší bežecký pár“

                  víťazný pár získava trofej a vecné ceny.

 

 

Popis trate:                      Päťkilometrový okruh v uliciach Tvrdošoviec na trati s pevným asfaltovým povrchom, s minimálnym prevýšením.

                                          Preteká sa za čiastočne regulovanej cestnej premávky.

                                        Trať má platný certifikát premerania SAZ.

 

Občerstvenie:                       Pitný režim zabezpečený usporiadateľom. Na trati bude jedna občerstvovacia stanica (cca. 2,5km)

 

Zdravotná služba:               Lekárska pomoc je zabezpečená počas celého preteku v priestoroch štartu.

 

WC:                                      K dispozícii v budove Obecného domu.

 

Doprava                               Na vlastné náklady; parkovanie – parkovací priestor v blízkosti Obecného domu.

 

Informácie:                         Mgr. Dárius Major, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                             Ing. Marian Batyka, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                            

Upozornenie:                    Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov.

                                       Organizátori si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nepreberajú zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

                                          Za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia.