Členovia Atletického klubu Tvrdošovce sú:

1. Mgr. Dárius Major (predseda)

2. Ladislav Sipos

3. Pavol Belovič

20190615 100538