Trať pre kategórie A, B, C a D ( 5000 m )

Kategórie A – Muži od 20 do 39 rokov

                B – Muži od 40 rokov

                C – Ženy od 20 do 39 rokov

                D – Ženy od 40 rokov

Mapa Tvrdošovce2

 

 

Trať pre kategórie E a F ( 1700 m )

 

Kategórie E – Dorastenci od 16 do 19 rokov 

                F – Dorastenky od 16 do 19 rokov 

     

 

 

Trať pre kategórie G a H ( 1000 m )

 

Kategórie G – Starší žiaci od 10 do 15 rokov

                H – Staršie žiačky od 10 do 15 rokov

 

5 9

 

Trať pre kategórie I a J ( 400 m )

Kategórie I – Mladší žiaci od 6 do 9 rokov

                J – Mladšie žiačky od 6 do 9 rokov

 1 4

Trať pre kategóriu K ( 200 m )

Kategória K – Predškolský vek od 4 do 5 rokov

skolka

 

Trať pre kategóriu L ( 20 m )

Kategória L – Deti 1-3 rokov

najmensi